Tuyên truyền Đề án phân loại, xử lý, tái chế chất thải tập trung và phân tán trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023-2025.
UBND huyện Trùng Khánh vừa ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 10/3/2023 về tuyên truyền Đề án phân loại, xử lý, tái chế chất thải tập trung và phân tán trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023-2025.

Với mục đích tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đồng thời phát huy sức lực, trí tuệ của công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường bền vững. Thông qua tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường, thực hiện quy trình phân loại, và thu gom, phân loại xử lý rác thải, chất thải rắn.

Xem nội dung chi tiết kế hoạch tại đây: Tải về

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 619
  • Trong tuần: 8 753
  • Tổng lượt truy cập: 920632
Đăng nhập