Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số năm 2024 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Số ký hiệu văn bản 163/KH-UBND
Ngày ban hành 10/06/2024
Ngày hiệu lực 10/06/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số năm 2024 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 163 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án Bảo tồn- phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số năm 2024 trên địa bàn huyện Trùng Khánh.pdf
Cơ quan ban hành