Báo cáo Tình hình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Quý II năm 2024
Số ký hiệu văn bản 318/BC-UBND
Ngày ban hành 19/06/2024
Ngày hiệu lực 19/06/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo Tình hình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Quý II năm 2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 318 Báo cáo Tình hình tiếp nhận hồ sơ- giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Quý II năm 2024.pdf
Biểu kèm BC BCCI 6 tháng năm 2024.xlsx
Cơ quan ban hành