Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện Trùng Khánh, năm 2024
Số ký hiệu văn bản 162/KH-UBND
Ngày ban hành 10/06/2024
Ngày hiệu lực 10/06/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện Trùng Khánh, năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 162 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án Bảo tồn- phát huy giá trị dân ca- dân vũ- dân nhạc các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện Trùng Khánh- năm 2024.pdf
Cơ quan ban hành