Thông báo kết luận của đồng chí Hoàng Văn Hào - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn các giải pháp để quản lý hoạt động thu mua thuốc lá nguyên liệu niên vụ 2023 - 2024 và tăng cường công tác quản lý, ngăn trặn, xử lý việc nhập lậu thuôc lá lá qua biến giới vào địa bàn
Số ký hiệu văn bản 109/TB-VP
Ngày ban hành 02/07/2024
Ngày hiệu lực 02/07/2024
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của đồng chí Hoàng Văn Hào - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn các giải pháp để quản lý hoạt động thu mua thuốc lá nguyên liệu niên vụ 2023 - 2024 và tăng cường công tác quản lý, ngăn trặn, xử lý việc nhập lậu thuôc lá lá qua biến giới vào địa bàn
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Trần Văn Thành
Tài liệu đính kèm 109 Thông báo kết luận của đồng chí Hoàng Văn Hào - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn các giải pháp để quản lý hoạt động thu mua thuốc lá nguyên liệu niên vụ 2023 - 2024.pdf
Cơ quan ban hành