Quyết định Khen thưởng thành tích tiêu biêu trong công tác tuyên truyền và tham gia hiến máu tình nguyện giai đoạn 2020 - 2024
Số ký hiệu văn bản 2773/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/07/2024
Ngày hiệu lực 02/07/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Khen thưởng thành tích tiêu biêu trong công tác tuyên truyền và tham gia hiến máu tình nguyện giai đoạn 2020 - 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 2773 Quyết định Khen thưởng thành tích tiêu biêu trong công tác tuyên truyền và tham gia hiến máu tình nguyện giai đoạn 2020 - 2024.pdf
Cơ quan ban hành