Quyết định Khen thưởng thành tích năm học 2023 - 2024
Số ký hiệu văn bản 2764/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/07/2024
Ngày hiệu lực 02/07/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Khen thưởng thành tích năm học 2023 - 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 2764 Quyết định Khen thưởng thành tích năm học 2023 - 2024.pdf
DS công nhận cá nhân LĐTT kèm QĐ 23 24.xlsx
DS công nhận TTLĐTT 23 24.xlsx
Cơ quan ban hành