Báo cáo Kết quả triển khai chuyển đổi số tháng 6 năm 2024
Số ký hiệu văn bản 309/BC-UBND
Ngày ban hành 15/06/2024
Ngày hiệu lực 15/06/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả triển khai chuyển đổi số tháng 6 năm 2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 309 Báo cáo Kết quả triển khai chuyển đổi số tháng 6 năm 2024.pdf
Cơ quan ban hành