Thực hiện Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Số ký hiệu văn bản 1048/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành 03/06/2024
Ngày hiệu lực 03/06/2024
Trích yếu nội dung Thực hiện Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 1048. Thực hiện Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.pdf
Kèm 1048THÔNG TƯ BLĐTBXH (1).pdf
Cơ quan ban hành