Quyết định Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, thực hiện Chỉ thị số 12 và văn hóa công vụ năm 2024
Số ký hiệu văn bản 2710/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/06/2024
Ngày hiệu lực 26/06/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, thực hiện Chỉ thị số 12 và văn hóa công vụ năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 2710 Quyết định Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính- thực hiện Chỉ thị số 12 và văn hóa công vụ năm 2024.pdf
Cơ quan ban hành