Giấy mời dự họp thông qua các văn bản trình kỳ họp giữa năm 2024 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 89/GM-UBND
Ngày ban hành 04/06/2024
Ngày hiệu lực 04/06/2024
Trích yếu nội dung Giấy mời dự họp thông qua các văn bản trình kỳ họp giữa năm 2024 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Thông báo mời họp
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Trần Văn Thành
Tài liệu đính kèm 89 Giấy mời dự họp thông qua các văn bản trình kỳ họp giữa năm 2024 HĐND huyện khóa XX- nhiệm kỳ 2021 - 2026.pdf
Cơ quan ban hành