Về việc báo cáo số liệu lĩnh vực Thông tin cơ sở định kỳ và báo cáo trên phần mềm quản lý dữ liệu nghiệp vụ Thông tin cơ sở
Số ký hiệu văn bản 1172/UBND-VHTT
Ngày ban hành 17/06/2024
Ngày hiệu lực 17/06/2024
Trích yếu nội dung Về việc báo cáo số liệu lĩnh vực Thông tin cơ sở định kỳ và báo cáo trên phần mềm quản lý dữ liệu nghiệp vụ Thông tin cơ sở
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 1172 Về việc báo cáo số liệu lĩnh vực Thông tin cơ sở định kỳ và báo cáo trên phần mềm quản lý dữ liệu nghiệp vụ Thông tin cơ sở.pdf
Biểu mẫu gửi kèm Công văn (1).pdf
Phục lục tài khoản đăng nhập gửi các cơ quan (1).pdf
VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PM.rar
Cơ quan ban hành