Về việc báo cáo kết quả thực hiện theo ngành, lĩnh vực phụ trách phục vụ cho xây dựng báo cáo kết quả thực hiện yêu cầu của Ban thường vụ tỉnh ủy tại thông báo số 214-TB/TU ngày 17/7/2023
Số ký hiệu văn bản 1089/UBND-VHTT
Ngày ban hành 07/06/2024
Ngày hiệu lực 07/06/2024
Trích yếu nội dung Về việc báo cáo kết quả thực hiện theo ngành, lĩnh vực phụ trách phục vụ cho xây dựng báo cáo kết quả thực hiện yêu cầu của Ban thường vụ tỉnh ủy tại thông báo số 214-TB/TU ngày 17/7/2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 1089 Về việc báo cáo kết quả thực hiện theo ngành- lĩnh vực phụ trách phục vụ cho xây dựng báo cáo kết quả thực hiện yêu cầu của Ban thường vụ tỉnh ủy tại thông báo số 214-TB.TU ngày 17.7.2023.pdf
Cơ quan ban hành