Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2024
Số ký hiệu văn bản 314/BC-BCĐCĐS
Ngày ban hành 19/06/2024
Ngày hiệu lực 19/06/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 314 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2024.pdf
Cơ quan ban hành