Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện tiểu dự án 1 - Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tính đến tháng 6 năm 2024
Số ký hiệu văn bản 327/BC-UBND
Ngày ban hành 24/06/2024
Ngày hiệu lực 24/06/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện tiểu dự án 1 - Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tính đến tháng 6 năm 2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Hoàng Văn Hào
Tài liệu đính kèm 327 Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện tiểu dự án 1 - Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội.pdf
Biểu_BC_CTMT_KTXH_6.2024.xlsx
Cơ quan ban hành