Về việc cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 6/2024
Số ký hiệu văn bản 1227/UBND-VHTT
Ngày ban hành 24/06/2024
Ngày hiệu lực 24/06/2024
Trích yếu nội dung Về việc cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 6/2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 1227 Về việc cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 6.2024.pdf
Cơ quan ban hành