Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân
Số ký hiệu văn bản 284/BC-UBND
Ngày ban hành 10/06/2024
Ngày hiệu lực 10/06/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 284 Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 94-KL.TW ngày 28.3.2014 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân.pdf
Cơ quan ban hành