Về việc đôn đốc thực hiện rà soát, kiểm tra tổ chức hoạt động của trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 1071/UBND-GDĐT
Ngày ban hành 06/06/2024
Ngày hiệu lực 06/06/2024
Trích yếu nội dung Về việc đôn đốc thực hiện rà soát, kiểm tra tổ chức hoạt động của trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 1071 Về việc đôn đốc thực hiện rà soát- kiểm tra tổ chức hoạt động của trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện.pdf
Vv rà soát- kiểm tra tổ chức hoạt động của trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên .pdf
Cơ quan ban hành