Báo cáo công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Số ký hiệu văn bản 283/BC-UBND
Ngày ban hành 10/06/2024
Ngày hiệu lực 10/06/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 283 Báo cáo công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm- phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.pdf
Cơ quan ban hành