Về việc đôn đốc tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức trên nền tảng học trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông
Số ký hiệu văn bản 1188/UBND-VHTT
Ngày ban hành 18/06/2024
Ngày hiệu lực 18/06/2024
Trích yếu nội dung Về việc đôn đốc tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức trên nền tảng học trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 1188 Về việc đôn đốc tham gia các khóa tập huấn- bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ- công chức- viên chức trên nền tảng học trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông.pdf
Phụ lục lớp Chuyển đổi số 17.6 huyện Trùng Khánh.xlsx
Cơ quan ban hành