Trà Lĩnh đẩy mạnh triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
BCB - Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy Trà Lĩnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) từ nay đến năm 2020, trong đó, xác định nội dung đột phá: Chủ động, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại.
Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Trà Lĩnh chăm sóc bệnh nhân.

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Trà Lĩnh Nông Hoàng Hùng cho biết: Sau 5 năm triển khai Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nhận thức của cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến rõ rệt. Nhiều cán bộ, đảng viên có ý thức tu dưỡng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, tư cách; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu, tự giác trong công việc; tinh thần tự phê bình và phê bình thẳng thắn hơn; thái độ phục vụ nhân dân được nâng cao. Đặc biệt, trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cấp uỷ Đảng tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; giải quyết dứt điểm được nhiều vấn đề tiêu cực tồn đọng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Đảng, Nhà nước. 

Phát huy kết quả đạt được từ Chỉ thị 03, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 36-KH/HU về triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ nay đến năm 2020 trong toàn Đảng bộ. Hết tháng 1/2017, 39/39 chi, đảng bộ trực thuộc triển khai học tập đến cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đến nay, các chi, đảng bộ, cán bộ, đảng viên, quần chúng đã xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề toàn khóa, hằng năm của tập thể, cá nhân theo quy định. 

Bí thư Huyện ủy Trà Lĩnh Nông Văn Đàm xác định: Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt có đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Ban Thường vụ Huyện ủy chọn nội dung đột phá của nhiệm kỳ là: Chủ động, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại nhằm tạo bước chuyển biến rõ nét về tư tưởng, việc làm, nêu cao tinh thần chủ động, ý thức trách nhiệm, đẩy lùi tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Coi đây là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong giai đoạn hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI đã đề ra. 

Để triển khai thực hiện, Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị, xã hội, cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 05 sâu rộng, thường xuyên và có hệ thống. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ; sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị. Xây dựng kế hoạch “làm theo” gắn với các nhiệm vụ cụ thể của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và cá nhân mỗi cán bộ, đảng viên; cụ thể hóa thành kế hoạch hằng năm gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa nội dung đột phá của Huyện ủy phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị; tùy theo tình hình, điều kiện, xác định thêm những nội dung đột phá của địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Theo Bí thư Chi bộ Bệnh viện Đa khoa Trà Lĩnh Ma Thị Tường Vân, thấm nhuần lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”, Bệnh viện cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tấm gương của Bác gắn với phong trào thi đua “Người thầy thuốc giỏi cũng là người mẹ hiền”, 100% cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân, 8 chuẩn mực đạo đức phù hợp với vị trí công tác; 100% cán bộ, đảng viên trong Chi bộ cam kết không tham nhũng, cam kết thực hiện 8 chuẩn mực đạo đức gắn với 12 điều y đức, quy tắc ứng xử..., góp phần xây dựng môi trường làm việc thân thiện, văn hóa, đoàn kết, hướng tới làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn. 

Với quan điểm chỉ đạo, nội dung đột phá và các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sẽ là điều kiện đảm bảo cho việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả thiết thực tại huyện Trà Lĩnh trong năm 2017 và các năm tiếp theo. 

Thái Hà
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 881
  • Trong tuần: 10 568
  • Tổng lượt truy cập: 919003
Đăng nhập