Người đưa Tổ quốc lên đài vinh quang
Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh là bản anh hùng ca về chủ nghĩa yêu nước, về tinh thần tận tụy, phấn đấu, hy sinh quên mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Di sản tư tưởng và tấm gương đạo đức cao đẹp của Người mãi mãi là tài sản quý báu của toàn Đảng, toàn dân ta, là niềm tự hào, nguồn cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam.

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh) phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp (12/1920). Ảnh: T.L

Cứ mỗi tháng 5 về, toàn thể dân tộc Việt Nam ta và bạn bè quốc tế, đồng chí khắp năm châu lại nhắc tới vị lãnh tụ kiệt xuất - Chủ tịch Hồ Chí Minh với tấm lòng kính yêu và khâm phục. Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Cha già vô vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, Người đã dành trọn cả đời mình cho nhân dân, cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại, cho nền độc lập dân tộc. Một con người đã mang theo hoài bão lớn lao ngay từ thuở nhỏ, đó là làm sao cho dân tộc nước Nam ta thoát khỏi chế độ nô lệ, áp bức, bóc lột của chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Người đã bôn ba khắp năm châu bốn biển, đi tìm nguồn sáng cho cách mạng Việt Nam, vượt qua bao nhiêu sóng gió để có thể gây dựng nên nước Việt Nam độc lập có vị thế trên bản đồ thế giới.

Ngày 5/6/1911, người thanh niên Việt Nam Nguyễn Tất Thành, từ bến cảng Sài Gòn, khởi đầu một cuộc hành trình tìm đường cứu nước. Đó là hành trình cách mạng vĩ đại, Hành trình Hồ Chí Minh: Hành trình Ánh sáng - Hành trình Tương lai. Cuộc hành trình kéo dài suốt 30 năm, qua hai đại dương, bốn châu lục từ Á, Âu, Phi đến Mỹ la tinh, trong một không gian rộng lớn đa sắc màu; trong một thời gian dài rộng đầy biến cố lịch sử. Người làm cuộc hành trình không để tạo ra những kỷ lục, nhưng cái đích của cuộc hành trình dài lâu mà Người hướng tới và đã đạt được, còn hơn cả một kỷ lục. Ánh sáng từ chủ nghĩa Mác - Lê-nin mà Người tiếp nhận không chỉ lan tỏa và thành nguồn năng lượng mạnh thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng ở Việt Nam, mà có sức lan tỏa tới các quốc gia Á, Phi, Mỹ la tinh, đặc biệt đối với những quốc gia bị thực dân, đế quốc xâm lược, thống trị. Những gian truân, thử thách, trải nghiệm mà Người gặp phải trên bước đường bôn ba đi tìm chân lý, khiến nhân loại cảm phục và ngưỡng mộ. 
Quá trình Người đi tìm ánh sáng, cũng chính là quá trình Người phát hiện ra dân tộc mình, trong tương lai, ở tầm cao và chiều sâu, đó là bình đẳng với mọi dân tộc, sánh vai cùng các cường quốc trên thế giới. Cuộc hành trình của Người là từ dân tộc, hướng ra biển lớn, hội nhập thế giới, đến với ánh sáng nhân loại, những điểm hẹn lịch sử, tiếp thu tinh hoa văn minh trí tuệ loài người, lại trở về, sáng danh, rạng rỡ dân tộc. Người tiếp thu tinh thần các cuộc cách mạng tư sản Pháp, tư sản Mỹ để thêm niềm tin hướng tới cuộc cách mạng vô sản. Người sống cuộc sống cần lao và tham gia các tổ chức, phong trào cộng sản, trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên. Người tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lê-nin để từ đó tiến hành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở một đất nước nông nghiệp, thuộc địa, nửa phong kiến ở châu Á. Để rồi 30 năm sau, trở lại phương Đông, trở về đất nước, Người truyền nguồn năng lượng, ánh sáng trí tuệ ấy cho cả dân tộc, thổi bùng lên thành cuộc Cách mạng Tháng Tám, giành độc lập dân tộc, đem lại tự do cho nhân dân, chấm dứt gần 100 năm nô lệ tăm tối. 

Đã là người Việt Nam thì ai ai từ già trẻ, gái trai, không phân biệt giai cấp, tầng lớp, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, khi nhắc đến Bác Hồ, lòng người lại thêm phần kính yêu. Một con người đã dành trọn cả cuộc đời cho dân tộc Việt Nam. Sau bao năm bôn ba hải ngoại, Người trở về để dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, để nước Việt Nam độc lập và toàn vẹn non sông của chúng ta ra đời, được cả thế giới công nhận, cuộc đấu tranh bền bỉ dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh mà người khai sinh và dẫn dắt là Hồ Chủ tịch. Nhớ đến Bác, lòng ta cảm thấy tươi sáng hơn. Công lao to lớn của Bác được cả dân tộc Việt Nam đời đời ghi nhớ, cũng như được toàn thể nhân loại trên thế giới kính trọng.

Đất nước hòa bình nhưng không phải đã chấm dứt các hoạt động chống phá của thế lực thù địch. Nhằm phá hoại nền hòa bình, ổn định, phát triển của Việt Nam, các thế lực thù địch ra sức tiến hành nhiều hoạt động chống phá khác nhau, trong đó hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc lịch sử là hết sức nguy hiểm. Đặc biệt là hoạt động tuyên truyền xuyên tạc hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với các thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, song các thế lực thù địch không thể làm xói mòn hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc Việt Nam, trong trái tim và khối óc mỗi người dân Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta cần phải cảnh giác và nâng cao ý thức cảnh giác hơn nữa để đề kháng với các luận điệu sai trái, bôi nhọ Lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hành động xuyên tạc, vu cáo của các thế lực thù địch.

Nhớ đến Bác, toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem hết sức mình chung sức bảo vệ thành quả cách mạng và giá trị của nền độc lập mà suốt cả thế kỷ chúng ta mới giành lại được. Cùng nhau sát cánh giữ vững nền độc lập của giang sơn mà Người đã gây dựng và cùng nhau phấn đấu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa càng ngày phát triển và phồn vinh để có thể sánh ngang với các cường quốc năm châu như Người hằng mong muốn. Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc di sản vô cùng quý báu. Đó chính là tư tưởng Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi trường tồn cùng dân tộc Việt Nam trong suốt tiến trình phát triển.

P.V (baocaobang.vn)
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập