Kế hoạch thực hiện “Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn huyện Trùng Khánh.
Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 115/KH-BCĐ ngày 11/4/2023 về thực hiện “Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn huyện Trùng Khánh.

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt; làm căn cứ triển khai chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới để từng bước hình thành nông thôn mới thông minh, nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững trên địa bàn huyện Trùng Khánh đến năm 2025. Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới là giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, phải phù hợp, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh và chiến lược chuyển đổi số quốc gia, triển khai một cách chủ động, linh hoạt với 03 trụ cột: (i) Phát triển chính quyền số ở nông thôn; (ii) Phát triển các chủ thể kinh tế số - nông thôn;  (iii)  Phát triển xã hội số cho cộng đồng dân cư ở nông thôn. Tiếp  tục  kế  thừa,  phát  triển  những  thành  tựu  về  kết  quả  thực  hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề ra mục tiêu, định hướng, giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thành công Chương trình chuyển đổi số của huyện và chuyển đổi số ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Trùng Khánh đến năm 2025.

Xem nội dung chi tiết kế hoạch tại đây: Tải về
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 594
  • Trong tuần: 9 279
  • Tổng lượt truy cập: 1024053
Đăng nhập