Kế hoạch Phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn huyện Trùng Khánh.

Thực hiện Kế hoạch số 313/KH-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Ủy  ban  nhân  dân  tỉnh  Cao  Bằng  về việc  phòng,  chống đuối nước  trẻ em  giai đoạn  2023-2030 trên địa  bàn  tỉnh  Cao  Bằng. Ủy  ban  nhân  dân huyện Trùng Khánh xây  dựng  và ban  hành Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2023 về  phòng,  chống đuối nước  trẻ em  giai đoạn 2023-2030. Nhằm triển  khai  thực  hiện  hiệu  quả các  giải  pháp  phòng,  chống đuối nước  trẻ em giai đoạn  2023-2030 trên địa  bàn  huyện Trùng Khánh, chú trọng công tác phối hợp liên ngành nhằm kiểm soát, giảm thiểu tới mức thấp nhất tỷ lệ trẻ em bị tử vong và tàn tật do đuối nước gây ra, đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe của trẻ em.

Xem nội dung chi tiết kế hoạch tại đây: Tải về

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 456
  • Trong tuần: 8 590
  • Tổng lượt truy cập: 920469
Đăng nhập