Kế hoạch đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2023
UBND huyện Trùng Khánh ban hành Công văn số 53/KH-UBND ngày 23/02/2023 về Kế hoạch đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2023.

Kế hoạch đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã huyện Trùng Khánh năm 2023 với mục đích động  viên, khuyến  khích phong trào xây dựng “Cộng đồng  học tập” cấp  xã;  tạo điều  kiện, cơ hội cho mọi người được học tập thường xuyên, học tập suốt đời; Giúp cấp xã tự đánh giá để làm cơ sở lập kế hoạch, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng “Cộng đồng học tập” một cách thiết thực, hiệu quả phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị và hướng đến thực hiện đạt mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập” giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện. Các xã, thị trấn thực hiện công tác tự đánh giá nghiêm túc, đảm bảo chính xác, khách quan phản ánh đúng thực trạng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng xã hội học tập.

Xem chi tiết nội dung tại đây: Tải về

 

Tải về

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 460
  • Trong tuần: 8 594
  • Tổng lượt truy cập: 920473
Đăng nhập