Kế hoạch công tác xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2023.
UBND huyện Trùng Khánh ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 02/3/2023 về công tác xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng trên địa bàn huyện năm 2023.

Nhằm thực  hiện  hiệu  quả các  khuyến  nghị của  Chuyên  gia  UNESCO  sau  kỳ tái  thẩm định  lần 1 (năm 2022) nhằm  giữ vững  danh  hiệu CVĐC toàn cầu UNESCO khi Hội đồng chấp hành UNESCO tiến hành tái thẩm định lần 2 (dự kiến năm 2025). Thực hiện mục tiêu chiến lược của danh hiệu CVĐC toàn cầu UNESCO về các hoạt động kinh tế và phát triển bền vững, đặc biệt trên lĩnh vực văn hoá, môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu, cải thiện sinh kế của cộng đồng dân cư bản địa. Góp  phần  triển  khai  hiệu  quả Kế hoạch  số 141/KH-UBND  ngày  23 tháng 5 năm 2022 của UBND huyện về thực hiện Nghị quyết của ban Chấp hành Đảng  bộ huyện  (khóa  XX)  về phát triển Du  lịch -Dịch vụ bền vững giai đoạn 2022-2025. Tiếp tục cải tạo và xây dựng hệ thống cơ sở vật chất tại các điểm di sản CVĐC trên địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận thức  cộng đồng,  xây  dựng  sản  phẩm CVĐC phù hợp, thu  hút  du  khách  trong nước và quốc tế góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Xem nội dung chi tiết kế hoạch tại đây: Tải về

 

 

Tải về

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay: 616
  • Trong tuần: 8 750
  • Tổng lượt truy cập: 920629
Đăng nhập