Kế hoạch công tác xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng trên địa bàn huyện Trùng Khánh giai đoạn 2023-2026.
UBND huyện ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 01/3/2023 về công tác xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng trên địa bàn huyện Trùng Khánh giai đoạn 2023-2026.

Nhằm tiếp tục thực hiện chiến lược của danh hiệu CVĐC toàn cầu UNESCO về các hoạt động kinh tế và phát triển bền vững đặc biệt trên lĩnh vực văn hóa, môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu, cải thiện sinh kế của cộng đồng dân cư bản địa; Thực  hiện  hiệu  quả các  khuyến  nghị của  Chuyên gia  UNESCO  sau  kỳ tái  thẩm định  lần  1 (năm 2022) nhằm  giữ vững  danh  hiệu CVĐC toàn cầu UNESCO khi Hội đồng chấp hành UNESCO tiến hành tái thẩm định lần 2 (dự kiến năm 2025);

Tiếp tục cải tạo và xây dựng hệ thống cơ sở vật chất các  tuyến du lịch CVĐC, tăng cường  công  tác  tuyên  truyền,  quảng  bá,  nâng  cao  nhận  thức  cộng đồng, xây dựng sản phẩm CVĐC, từ đó thu hút du khách trong nước và quốc tế góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; Phát huy tối đa các lợi thế và cảnh quan thiên nhiên, các giá trị di sản địa chất, di sản văn hóa nổi bật trong vùng CVĐC trên địa bàn để đem lại sinh kế cho cộng đồng dân cư; Đề cao trách nhiệm, công tác phối hợp của các cơ quan, ban ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và sự ủng hộ của nhân dân trong công tác xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

Xem nội dung chi tiết kế hoạch tại đây: Tải về

 

 

Tải về

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 604
  • Trong tuần: 9 289
  • Tổng lượt truy cập: 1024063
Đăng nhập