Tổng số: 117
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
16/TB-VP Thông báo kết luận của đồng chí Trịnh Trường Huy- Chủ tịch ubnd huyện tại cuộc họp BCĐ phòng chống dịch bệnh covid 19
Lượt xem: 248
17/04/2020
20/TB-UBND Thông báo về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của chỉ tịch và các phó chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 245
16/04/2020
18/TB-UBND Thông báo cộng dồn cơ học số lượng cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị thuộc UBND huyện Trà Lĩnh (cũ) vào các cơ quan đ vị thuộc UBND huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 143
09/04/2020
12/TB-UBND Thông báo về việc công bố Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn huyện TrùngKhánh
Lượt xem: 130
06/02/2020
08/TB-UBND Thông báo Kết quả tổng hợp báo cáo của các xã về thực hiệnQuy định chế độ báo cáo công tác dân tộc
Lượt xem: 134
07/01/2020
01/TB-VP Về việc thực hiện ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử
Lượt xem: 130
02/01/2020
94/TB-UBND Thông báo việc triển khai phí Môn bài năm 2020
Lượt xem: 121
30/12/2019
92/TB-UBND Thông báo kết quả đánh giá phân loại cán bộ, cc,vc quản lý 2019
Lượt xem: 137
27/12/2019
65/TB-UBND Thông báo về việc điều tiết phương tiện giao thông qua khu vực tổ chức Lễ hội Du lịch Thác Bản Giốc tỉnh Cao Bằng năm 2019
Lượt xem: 123
30/09/2019
17/TB-VP Thông báo kết luận cuộc họp BTC Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc 2019
Lượt xem: 119
25/09/2019
12345678910...
Cơ quan ban hành