Tổng số: 21
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
21/NQ-UBBC 02/06/2021 Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Trùng Khánh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 264
Tải về 7
14/NQ- HĐND 20/12/2019 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND huyện Trà Lĩnh, nhiệm kỳ năm 2019
Lượt xem: 380
Tải về 0
12/NQ-HĐND 20/12/2019 Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm ủy viên UBND huyện Trà Lĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 384
Tải về 0
16/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020
Lượt xem: 383
Tải về 0
06/NQ-HĐND 25/06/2019 Nghị quyết tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2019
Lượt xem: 391
Tải về 1
07/NQ-HĐND 25/06/2019 Nghị quyết chương trình hoạt động giám sát năm 2019 của hội đồng nhân dân huyện Trà Lĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 407
Tải về 0
08/NQ-HĐND 25/06/2019 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018
Lượt xem: 346
Tải về 0
08/NQ-HĐND 21/12/2018 Nghị Quyết về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019
Lượt xem: 301
Tải về 0
09/2018/NQ-HĐND 20/12/2018 Nghị Quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường kỳ năm 2019 của HĐND huyện Trà Lĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 154
Tải về 0
05/2018/NQ-HĐND 20/12/2018 Nghị Quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 181
Tải về 0
123
Cơ quan ban hành