Tổng số: 26
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
235/BC-BCĐ 25/05/2020 Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 huyện Trùng Khánh ngày 24/5/2020
Lượt xem: 222
Tải về 0
186/CTr-UBND 07/05/2020 Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2020
Lượt xem: 223
Tải về 1
139/CTr-UBND 14/04/2020 Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2020
Lượt xem: 355
Tải về 0
113/CTr-BCĐ 01/04/2020 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 2020
Lượt xem: 240
Tải về 0
110/BC-BCĐ 31/03/2020 Báo cáo Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh từ ngày 31/3/2020
Lượt xem: 261
Tải về 0
206/UBND-NV 31/03/2020 Về việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc để chủ động ứng phó với tình hình dịch Covid-19
Lượt xem: 253
Tải về 1
69/CTr-UBND 04/03/2020 Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2020
Lượt xem: 257
Tải về 0
75/UBND-TCKH 07/02/2020 Về việc lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2019 và đăng tải thông tin dự án, số liệu giám sát, đánh giá đầu tư lên Hệ thống công nghệ thông tin
Lượt xem: 269
Tải về 0
34/CT-UBND 06/02/2020 Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2020
Lượt xem: 237
Tải về 0
05/CTr-UBND 07/01/2020 Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện
Lượt xem: 90
Tải về 0
123
Cơ quan ban hành