Tổng số: 1047
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
267/BC-UBND 05/06/2024 Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn vào Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 0
Tải về 0
15/BC-TNMT 28/05/2024 Báo cáo Về việc Tiếp thu giải trình ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị , UBND các xã, thị trấn vào Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 0
Tải về 0
248/BC-UBND 26/05/2024 Báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2024 (tháng 5.2024)
Lượt xem: 0
Tải về 0
232/BC-UBND 21/05/2024 Báo cáo Đánh giá tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2024 của UBND huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
239/BC-BCĐ 21/05/2024 Báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm huyện Trùng Khánh năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
222/BC-UBND 16/05/2024 Báo cáo kết quả tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 0
Tải về 0
206/BC-TCTTKĐA 10/05/2024 Báo cáo kết quả triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Trùng Khánh tháng 5 năm 2024 (Từ ngày 11/4/2024 đến ngày 09/5/2024)
Lượt xem: 0
Tải về 0
176/BC-UBND 19/04/2024 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện từ năm 2020 đến hết năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
165/BC-UBND 12/04/2024 Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 95/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Cao Bằng trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 0
Tải về 0
166/BC-BCĐ 12/04/2024 Báo cáo kết quả triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Trùng Khánh tháng 3 năm 2024 (Từ ngày 14/3/2024 đến ngày 10/4/2024)
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...
Cơ quan ban hành