Tổng số: 117
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
16/TB-VP 17/04/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Trịnh Trường Huy- Chủ tịch ubnd huyện tại cuộc họp BCĐ phòng chống dịch bệnh covid 19
Lượt xem: 344
Tải về 322
20/TB-UBND 16/04/2020 Thông báo về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của chỉ tịch và các phó chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 363
Tải về 58
18/TB-UBND 09/04/2020 Thông báo cộng dồn cơ học số lượng cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị thuộc UBND huyện Trà Lĩnh (cũ) vào các cơ quan đ vị thuộc UBND huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 244
Tải về 16
12/TB-UBND 06/02/2020 Thông báo về việc công bố Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn huyện TrùngKhánh
Lượt xem: 229
Tải về 4
08/TB-UBND 07/01/2020 Thông báo Kết quả tổng hợp báo cáo của các xã về thực hiệnQuy định chế độ báo cáo công tác dân tộc
Lượt xem: 234
Tải về 5
01/TB-VP 02/01/2020 Về việc thực hiện ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử
Lượt xem: 232
Tải về 5
94/TB-UBND 30/12/2019 Thông báo việc triển khai phí Môn bài năm 2020
Lượt xem: 232
Tải về 5
92/TB-UBND 27/12/2019 Thông báo kết quả đánh giá phân loại cán bộ, cc,vc quản lý 2019
Lượt xem: 243
Tải về 4
65/TB-UBND 30/09/2019 Thông báo về việc điều tiết phương tiện giao thông qua khu vực tổ chức Lễ hội Du lịch Thác Bản Giốc tỉnh Cao Bằng năm 2019
Lượt xem: 218
Tải về 6
64/TB-BTC 25/09/2019 Thông báo thời gian tổchức lễ hội du lịch Thác Bản Giốc năm 2019
Lượt xem: 76
Tải về 4
12345678910...
Cơ quan ban hành