Tổng số: 752
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
421/UBND-NV 25/05/2020 Về việc đẩy mạnh việc thực hiện một số nhiệm vụ cải cách hành chính
Lượt xem: 237
Tải về 2
400/UBND-TTVH 21/05/2020 Công văn đôn đốc phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền
Lượt xem: 208
Tải về 1
403/UBND-TNMT 21/05/2020 Về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường, quản lý chất thải phòng chống dịch bệnh
Lượt xem: 211
Tải về 0
404/UBND-KT&HT 21/05/2020 Về việc báo cáo công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn các xã, thị trấn năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020
Lượt xem: 248
Tải về 0
381/UBND-LĐTBXH 19/05/2020 Về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình làm việc và xuất khẩu lao động 2020
Lượt xem: 215
Tải về 0
382/BCĐ 19/05/2020 Về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng, chống dịch Covid 19 đối với các sơ sở thực phẩm và bếp ăn tập thể của trường
Lượt xem: 224
Tải về 0
361/UBND-VHTT 15/05/2020 Về việc cảnh báo nguy cơ tấn công APT vào các hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức
Lượt xem: 219
Tải về 1
369/UBND-NV 15/05/2020 Về việc hướng dẫn báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính
Lượt xem: 206
Tải về 2
354/UBND-VP 14/05/2020 Về việc thực hiện các biện pháp trong giai đoạn mới phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đồng thời với khôi phục, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 211
Tải về 0
332/UBND-NV 08/05/2020 Về việc rà soát, tổng hợp danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước" năm 2020
Lượt xem: 205
Tải về 0
12345678910...
Cơ quan ban hành