Tổng số: 298
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
162/KH-UBND 03/06/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023(Từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/6/2023)
Lượt xem: 0
Tải về 0
159/KH-UBND 02/06/2023 Kế hoạch Tổ chức đánh giá sơ kết công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 0
Tải về 0
160/KH-UBND 02/06/2023 Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với thanh niên huyện Trùng Khánh năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
155/KH-UBND 29/05/2023 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Truyền thông, tư vấn, đối thoại chính sách BHXH, BHYT, Lao động, Công đoàn đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
143/KH-UBND 18/05/2023 Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
140/KH-UBND 12/05/2023 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động truyền thông Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân và truyền thông cao điểm phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 2
133/KH-UBND 25/04/2023 Kế hoạch thực hiện chỉ thị 10/CT-TTG, ngày 31/3/2021 của thủ tướng chính phủ về công tác bảo vệ an ning quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới
Lượt xem: 0
Tải về 0
129/KH-UBND 20/04/2023 Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
130/KH-UBND 20/04/2023 Kế hoạch Tổng thể thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 0
Tải về 0
127/KH-UBND 19/04/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, trung tâm văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...
Cơ quan ban hành