Thông báo Kết quả tổng hợp báo cáo của các xã về thực hiệnQuy định chế độ báo cáo công tác dân tộc
Số ký hiệu văn bản 08/TB-UBND
Ngày ban hành 07/01/2020
Ngày hiệu lực 07/01/2020
Trích yếu nội dung Thông báo Kết quả tổng hợp báo cáo của các xã về thực hiệnQuy định chế độ báo cáo công tác dân tộc
Hình thức văn bản Thông báo[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt La Văn Hồng
Tài liệu đính kèm 08-thong-bao-ket-qua-tong-hop-bao-cao-cua-cac-xa-ve-thuc-hienquy-dinh-che-do-bao-cao-cong-tac-dan-toc.pdf
Cơ quan ban hành