Về việc thực hiện ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử
Số ký hiệu văn bản 01/TB-VP
Ngày ban hành 02/01/2020
Ngày hiệu lực 02/01/2020
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử
Hình thức văn bản Thông báo[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Hoàng Văn Đông
Tài liệu đính kèm 01-ve-viec-thuc-hien-ung-dung-chu-ky-so-trong-viec-gui-nhan-va-su-dung-van-ban-dien-tu.pdf
Cơ quan ban hành