Tổng số: 40
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
19/CTr-UBND 12/01/2024 Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
20/CTr-UBND 12/01/2024 Chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện
Lượt xem: 0
Tải về 0
1032/CTr-UBND 13/12/2023 Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
771/CTr-UBND 13/09/2023 Chương trình Nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
684/CTr-UBND 09/08/2023 Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
468/CTr-UBND 09/06/2023 Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 6 của năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
349/CTr-UBND 09/05/2023 Chương trình công tác tháng 5 năm 2023 của UBND huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 0
Tải về 0
95/TRc-UBND 13/02/2023 Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 3
1033/CTr-UBND 06/12/2022 Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2022
Lượt xem: 166
Tải về 0
933/CTr-UBND 08/11/2022 Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2022
Lượt xem: 173
Tải về 0
1234
Cơ quan ban hành