Tổng số: 34
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
349/CTr-UBND 09/05/2023 Chương trình công tác tháng 5 năm 2023 của UBND huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 0
Tải về 0
95/TRc-UBND 13/02/2023 Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 3
1033/CTr-UBND 06/12/2022 Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2022
Lượt xem: 116
Tải về 0
933/CTr-UBND 08/11/2022 Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2022
Lượt xem: 120
Tải về 0
863/CTr-UBND 13/10/2022 Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2022
Lượt xem: 123
Tải về 1
787/CTr-UBND 15/09/2022 Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2022
Lượt xem: 149
Tải về 1
694/CTr-UBND 08/08/2022 Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2022
Lượt xem: 134
Tải về 0
614/CTr-UBND 12/07/2022 Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 7 năm 2022
Lượt xem: 160
Tải về 1
502/CTr-UBND 08/06/2022 Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2022
Lượt xem: 169
Tải về 0
415/CTr-UBND 10/05/2022 Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2022
Lượt xem: 150
Tải về 0
1234
Cơ quan ban hành