Tổng số: 285
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1740/QĐ-UBND 26/05/2024 Quyết định Khen thưởng thành tích tiêu biểu trong 05 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của chính phủ về khu vực phòng thủ
Lượt xem: 0
Tải về 0
1741/QĐ-UBND 26/05/2024 Quyết định Về việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp cơ sở đối với các sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng năm học 2023 - 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
1670/QĐ-UBND 17/05/2024 Quyết định về việc thành lập các Tiểu ban giúp việc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Trùng Khánh, lần thứ IV - năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
1671/QĐ-UBND 17/05/2024 Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 0
Tải về 0
1638/QĐ-UBND 10/05/2024 QĐ Thành lập Tổ Kiểm soát, Tiểu ban giúp việc cho Hội đồng sáng kiến cơ sở huyện Trùng Khánh, năm học 2023 - 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
1642/QĐ-UBND 10/05/2024 Quyết định Về việc phân bổ số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội có tính chất đặc thù năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
1551/QĐ-UBND 07/05/2024 Quyết định về việc thành lập Đoàn Chủ tịch; Ban Tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT huyện giai đoạn 2019 - 2024
Lượt xem: 0
Tải về 1
925/QĐ-UBND 19/03/2024 Quyết định Khen thưởng thành tích trong thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg
Lượt xem: 0
Tải về 0
914/QĐ-UBND 14/03/2024 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 0
Tải về 0
908/QĐ-UBND 11/03/2024 Quyết định phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Ban Tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Trùng Khánh, lần thứ IV- năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...
Cơ quan ban hành