Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
131/UBND-PĐTĐ 03/02/2023 Phát động thi đua Hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội năm 2023
Lượt xem: 71
Tải về 0
549/PĐTĐ-UBND 22/04/2022 Phát động thi đua phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành gắn với chuyển đổi số huyện Trùng Khánh giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 132
Tải về 0
158/PĐTĐ-UBND 11/02/2022 Phát động thi đua Hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội năm 2022
Lượt xem: 141
Tải về 0
265/PĐTĐ-UBND 05/03/2021 Phát động thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức Kế hoạch cải cách hành chính huyện Trùng Khánh năm 2021
Lượt xem: 143
Tải về 0
234/PĐTĐ-UBND 26/02/2021 Phát động thi đua Đợt thi đua đặc biệt về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 134
Tải về 1
208/PĐPT-BCĐ 01/04/2020 Phát động phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc " năm 2020
Lượt xem: 156
Tải về 1
25/PĐTĐ-UBND 14/01/2020 Phát động thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2020
Lượt xem: 154
Tải về 0
60/PĐTĐ-UBND 24/01/2018 Phát động thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Kinh tế - Xã hội năm 2018
Lượt xem: 196
Tải về 0
780/PĐ-UBND 14/11/2017 Phát động thi đua phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2017, nâng cao chỉ số cải các hành chính huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 178
Tải về 0
554/PĐ-UBND 07/08/2017 Phát động phong trào thi đua "Trùng Khánh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"
Lượt xem: 191
Tải về 0
12
Cơ quan ban hành