Tổng số: 646
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
979/UBND-TNMT 02/06/2023 Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương thế giới 06/8 và Tháng hành động vì môi trường năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
985/UBND-TCKH 02/06/2023 Về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp
Lượt xem: 0
Tải về 0
963/UBND-KTHT 31/05/2023 Về việc thực hiện tiết kiệm điện mùa khô năm 2023 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 0
Tải về 0
944/UBND-Vp 30/05/2023 Về việc đẩy mạnh tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
Lượt xem: 0
Tải về 0
946/UBND-VHTT 30/05/2023 Về việc thông tin, tuyên truyền nội dung Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Lượt xem: 0
Tải về 1
949/UBND-NNPTNT 30/05/2023 Về việc tham gia dự thi Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ 4 - năm 2023 và gửi hướng dẫn Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam
Lượt xem: 0
Tải về 0
923/UBND-LĐTBXH 26/05/2023 Về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 0
Tải về 130
911/UBND-VP 25/05/2023 Về việc triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2023 và tăng cường thực thi pháp luật phòng chống tác hại thuốc lá
Lượt xem: 0
Tải về 6
897/UBND-TNMT 24/05/2023 Về việc đôn đốc thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện
Lượt xem: 0
Tải về 11
903/UBND-VHTT 24/05/2023 Về việc triển khai Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 ban hành về chính sách Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025
Lượt xem: 0
Tải về 14
12345678910...
Cơ quan ban hành