Tổng số: 233
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1155/QĐ-UBND 01/06/2023 Quyết định giao kế hoạch ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kihn tế xã hội vùng đồng bảo dân tộc thiểu số và miền múi ( vốn sự nghiệp)
Lượt xem: 0
Tải về 0
1121/QĐ-UBND 18/05/2023 Quyết định giao kế hoạch ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện các chương trình MTQG giảm nghèo bền vững ( vốn sự nghiệp)
Lượt xem: 0
Tải về 0
1122/QĐ-UBND 18/05/2023 Quyết định giao kế hoạch ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện các chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1106/QĐ-UBND 15/05/2023 Quyết định khen thưởng bổ sung thành tích trong thực hiện đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội tại thị trấn Trùng khánh
Lượt xem: 0
Tải về 0
1088/QĐ-UBND 09/05/2023 Quyết định về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
03/2023/QĐ-UBND 09/05/2023 Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng kinh tế hạ tầng huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 0
Tải về 0
466/QĐ-UBND 28/03/2023 Quyết định về việc kiện toàn Tổ giúp việc Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 0
Tải về 0
333/QĐ-UBND 23/03/2023 Quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2023 vốn ngân sách trung ương của chương trình phục hồi phát triển KTXH
Lượt xem: 0
Tải về 0
332/QĐ-UBND 23/03/2023 Quyết định giao kế hoạch ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện các chương trình MTQG ( vốn sự nghiệp)
Lượt xem: 0
Tải về 0
323/QĐ-UBND 21/03/2023 Quyết định về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...
Cơ quan ban hành