Tổng số: 320
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
737//QĐ-UBND 20/02/2024 Quyết định Về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (vốn sự nghiệp)
Lượt xem: 0
Tải về 0
734/QĐ-UBND 15/02/2024 Quyết định giao chỉ tiêu phát triển tham gia bảo hiểm xã hội, thất nghiệp, BHYT năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
726/QĐ-UBND 05/02/2024 Quyết định Về việc kiện toàn Ban Biên tập và Tổ Thư ký - Kỹ thuật Trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 0
Tải về 0
729/QĐ-UBND 05/02/2024 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
722/QĐ-UBND 02/02/2024 Quyết định Về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 0
Tải về 0
724/QĐ-UBND 02/02/2024 Quyết định công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
689/QĐ-UBND 31/01/2024 Quyết định cử cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 0
Tải về 0
684/QĐ-UBND 30/01/2024 Quyết định kiện toàn khối, cụm thi đua thuộc huyện Trùng Khánh năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
687/QĐ-UBND 30/01/2024 Quyết định kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 0
Tải về 0
681/QĐ-UBND 26/01/2024 Quyết định Về việc kiện toàn Tổ quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...
Cơ quan ban hành