Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 01/TB-PNN&PTNT 15/06/2020 Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân tham gia LKSX NTM
Lượt xem: 213
Tải về 0
108/TB-UBND 24/12/2018 Thông báo công khai số điện thoại của lãnh đạo huyện và số điện thoại đường dây nóng huyện Trà Lĩnh
Lượt xem: 284
Tải về 0
16/CTr-UBND 07/12/2018 Chương trình công tác tháng 12 năm 2018 và phân công chỉ đạo thực hiện
Lượt xem: 246
Tải về 0
99/TB-UBND 20/11/2018 Thông báo kết luận của đồng chí Trịnh Trường Huy, chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện
Lượt xem: 277
Tải về 0
98/TB-UBND 16/11/2018 Thông báo về việc thực hiện ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử
Lượt xem: 261
Tải về 0
117/GM-UBND 08/11/2018 Mời dự phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2018 của UBND huyện
Lượt xem: 265
Tải về 0
91/TB-UBND 26/10/2018 Về việc nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân tại khu kinh tế Cửa khẩu Trà Lĩnh
Lượt xem: 270
Tải về 0
107/GM-UBND 02/10/2018 Giấy mời phiên họp thường kỳ tháng 9 để đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, QPAN 9 tháng , nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2018
Lượt xem: 243
Tải về 0
92/GM-UBND 31/08/2018 Giấy mời dự phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2018 của UBND huyện
Lượt xem: 260
Tải về 0
77/GM-UBND 31/07/2018 Giấy mời dự phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2018 của UBND huyện
Lượt xem: 276
Tải về 0
123
Cơ quan ban hành