Tổng số: 23
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
12/NQ-HĐND 20/12/2019 Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm ủy viên UBND huyện Trà Lĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 355
Tải về 0
02/2019/NQ-HĐND 20/12/2019 Nghị quyết về danh mục điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 huyện Trà Lĩnh
Lượt xem: 363
Tải về 0
13/NQ-HĐND 20/12/2019 Nghị quyết cho thội làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 416
Tải về 0
15/NQ-HĐND 20/12/2019 Nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường kỳ năm 2019 của HĐND huyện Trà Lĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -2021
Lượt xem: 358
Tải về 0
14/NQ- HĐND 20/12/2019 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND huyện Trà Lĩnh, nhiệm kỳ năm 2019
Lượt xem: 380
Tải về 0
12/NQ-HĐND 20/12/2019 Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm ủy viên UBND huyện Trà Lĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 384
Tải về 0
16/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020
Lượt xem: 383
Tải về 0
06/NQ-HĐND 25/06/2019 Nghị quyết tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2019
Lượt xem: 391
Tải về 1
07/NQ-HĐND 25/06/2019 Nghị quyết chương trình hoạt động giám sát năm 2019 của hội đồng nhân dân huyện Trà Lĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 407
Tải về 0
08/NQ-HĐND 25/06/2019 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018
Lượt xem: 346
Tải về 0
123
Cơ quan ban hành