Tổng số: 1122
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
71/BC-UBND 16/02/2024 Báo cáo kết quả triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Trùng Khánh tháng 02 năm 2024 (Từ ngày 16/01/2024 đến ngày 15/02/2024)
Lượt xem: 0
Tải về 0
68/BC-UBND 15/02/2024 Báo cáo tổng hợp tình hình trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
67/BC-UBND 13/02/2024 Báo cáo tình hình trong 05 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
64/BC-UBND 11/02/2024 Báo cáo giữa kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
62/BC-UBND 06/02/2024 Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
49/BC-BCĐ 05/02/2024 Báo cáo đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
40/BC-UBND 24/01/2024 Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 1
26/BC-TCTTKĐA 16/01/2024 Báo cáo kết quả triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Trùng Khánh tháng 01 năm 2024 (Từ ngày 12/12/2023 đến ngày 13/01/2024)
Lượt xem: 0
Tải về 0
23/BC-UBND 15/01/2024 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
07/BC-UBND 03/01/2024 Báo cáo Kết quả đào tạo, bồi dưỡng huyện Trùng Khánh năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...
Cơ quan ban hành