Tổng số: 52
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
67/TB-UBND 03/04/2024 Thông báo tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án/kế hoạch phát triển sản suất liên kết chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn huyện Trùng Khánh.
Lượt xem: 0
Tải về 0
50/TB-UBND 11/03/2024 Thông báo tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án/kế hoạch phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 0
Tải về 2
07/TB-UBND 22/01/2024 Thông báo tạm dừng lưu thông hàng hóa (lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe DREAM MEN)
Lượt xem: 0
Tải về 0
158/TB-VP 13/11/2023 Thông báo kết luận của Chủ tịch Nông Văn Bộ tại cuộc họp giao ban UBND huyện thường kỳ tháng 10 năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
190/TB-HĐNVQS 18/10/2023 Thông báo Dự kiến chỉ tiêu tuyển quân năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 1
02/TB-UBND 16/01/2023 Thông báo về việc tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây xuân Quý Mão năm 2023
Lượt xem: 150
Tải về 0
02a/TB-UBND 13/01/2023 Thông báo Về việc công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 0
Tải về 0
385/TB-UBND 29/12/2022 Thông báo kết quả đánh giá phân loại cán bộ, công chức người lao động và viên chức quản lý năm 2022
Lượt xem: 171
Tải về 0
376/TB-UBND 15/12/2022 Thông báo triển khai thu lệ phí Môn bài năm 2023
Lượt xem: 180
Tải về 0
375/TB-UBND 12/12/2022 Thông báo kết quả bình xét danh hiệu làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa, cơ quan đạt chuẩn văn hóa, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2022
Lượt xem: 163
Tải về 0
123456
Cơ quan ban hành