Nghị quyết cho thội làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu văn bản 13/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2019
Ngày hiệu lực 20/12/2019
Trích yếu nội dung Nghị quyết cho thội làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nông Văn Đàm
Tài liệu đính kèm Nghị quyết cho thội làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.pdf
Cơ quan ban hành