Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 12/KH-UBND
Ngày ban hành 16/01/2023
Ngày hiệu lực 16/01/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 12 Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2023.pdf
Cơ quan ban hành