Quyết định Về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc năm 2022
Số ký hiệu văn bản 57/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/01/2023
Ngày hiệu lực 13/01/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 57 Quyết định Về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc năm 2022.pdf
Cơ quan ban hành