Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 31/BC-UBND
Ngày ban hành 12/01/2023
Ngày hiệu lực 12/01/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 31 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2022.pdf
Cơ quan ban hành