Quyết định phê duyệt danh mục quy trình giải quyết công việc nội bộ ( ngoài thu tục hành chính) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Trùng Khánh
Số ký hiệu văn bản 18/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/01/2023
Ngày hiệu lực 10/01/2023
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt danh mục quy trình giải quyết công việc nội bộ ( ngoài thu tục hành chính) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Trùng Khánh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 18 Quyết định phê duyệt danh mục quy trình giải quyết công việc nội bộ ( ngoài thu tục hành chính) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Trùng Khánh.pdf
Cơ quan ban hành